23.11

רוצים להכיר את הצוות העומד מאחורי המיזם? לקבל מענה לשאלות?

 
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לכנס ZOOM איתנו ובו נענה על שאלות הקשורות להשקעה בנו, על השווי, מחיר המניה, על דרך מימוש המניות - וכל מה שתרצו לדעת.

להרשמה לאחד הכנסים, הקליקו על התאריך והשעה הרצויים ומלאו את פרטיכם.

השעה לא מסתדרת לכם? 

לחצו כאן והרשמו למועד אחר שיותר מסתדר לכם!

Site_Banners_without_text9.jpg

בואו לשאול אותנו הכל!
הצטרפו לכנס ZOOM עם קנבוטק

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.