קנבוטק מתגאה בצוות שלה, המורכב מ-10 מומחים מתחומי הרפואה, המחקר, הפיתוח העסקי, השיווק והניהול.


מומחי הפארמה שלנו מילאו תפקידים בכירים ביותר בתעשיית התרופות בישראל וכן בצוותי הניהול של חברות גדולות בעולם הפארמה כגון פריגו ואגיס ובעברם אקזיטים של מספר חברות בשווי כולל של מאות מיליוני דולרים. המומחים פיתחו בהצלחה תרופה שאושרה לצד תרופות שנמצאות בשלבי אישור מתקדמים, על ידי ה-FDA האמריקאי. 

צפו בסרטון על האנשים שעושים את קנבוטק

Site_Banners_without_text3.jpg

הכירו את הצוות של קנבוטק

יחד, בשילוב 150 שנות הניסיון המצטבר של הצוות, אנו מביאים את הידע, הניסיון והמקצועיות לעולם הפארמה מבוססת הבוטאניקה ומחוללים בו מהפכה בינלאומית.

Site_Buttons12.jpg
Site_Buttons7.jpg

יואב רוטלר
סמנכ"ל כספים

ד"ר דב מלמד

המנהל המדעי

גדי קלרספלד

סמנכ"ל הסחר והשיווק

אלחנן שקד

מנכ"ל

ד"ר באסם פארס

חוקר

פרופ' פואד פארס

מומחה בגנטיקה ופיתוח חלבונים רקומביננטים. מנהל פרויקט התרופה הבוטאנית

ד"ר אפרת אורון

מדענית ראשית

מואב גפני

סמנכ"ל פיתוח עסקי

פרופ' חיים לוטן

מנהל פיתוח מוצרים קרדיולוגים

פרופ' יובל חלד

מנהל פיתוח האלגוריתם

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.