Site_Banners_without_text.jpg

מפתחים פתרון רפואי לסרטן המעי הגס וסרטן הלבלב

גולת הכותרת של מוצרי קנבוטק היא פיתוח פתרון לסרטן המעי הגס וסרטן הלבלב. סוגי סרטן אלו הם מהקשים ביותר וגורמים לאחוזי התמותה הגדולים ביותר (40% ממקרי התמותה מסרטן, ברחבי העולם).

לכן, החלטנו בעבודתנו המדעית להתמקד בהם דרך שתי צורות טיפול משלימות.

במקביל, קנבוטק מפתחת את ה-Immunity המסייע לחוזק חוסנה של מערכת החיסון. לקריאה על ה-Immunity, לחצו כאן

1.

כבר בעוד שנה וחצי:

הפתרון המשלים שלנו לטיפולים הקיימים בסרטן

הפתרון הראשון עליו עמלה קנבוטק, פותח תחת הרגולציות הקפדניות של מוצרי מדיקל-קנביס. רגולציה זו מאפשרת

לכל אדם בעל רשיון לקנביס רפואי, להשתמש במוצר כבר בעוד שנה וחצי כשנצא לשוק. בארה"ב לבדה, ההערכה היא ש-3.5 מליון אנשים מקבלים מרשמים רפואיים לטיפול בקנביס. לקנבוטק הפוטנציאל להגיע למכירות ברחבי העולם למליוני אנשים, כך ניתן מענה לצורך אדיר הקיים בשטח. 

פתרון זה מובל על ידי ד"ר אפרת אורון, המדענית הראשית של קנבוטק. 
ד"ר אורון, בעלת PhD בביולוגיה מולקולרית, חוקרת בעבודתה את מיצוי הקנבנואידים, חומרים פעילים מצמח הקנביס, והשפעתן - בשילוב פטריות שסגולותיהן הרפואיות ידועות כבר שנים רבות, על הגוף. 


פתרון זה מאפשר לייעל את הטיפולים הקיימים כיום בכך שהוא מאפשר צמצום משמעותי של תופעות הלוואי מהטיפול (חום, כאבים, סחרחורות וכו') ועיכוב של התפשטות הגידולים.
קנבוטק מוסיפה לשילוב הבוטאני גם טכנולוגיה מבוססת סנסורים לבישים, המודדים 24 מדדי גוף המדווחים לרופא המטפל. על ידי ניטור קבוע בזמן אמת, הרופא יכול להבטיח את הטיפול האופטימלי עבור החולה בצורה פרסונלית.

2.

הפתרון הבוטאני של קנבוטק

בהובלתו של פרופ' פארס

פרופ' פואד פארס הוא בעל שם עולמי בתחומו - גנטיקה מולקולרית ופיתוח חלבונים רקומביננטים, בקנבוטק מנהל פרופ' פארס את פרויקט התרופה הבוטאנית. בעבודתו, יחד עם בנו ד"ר באסם פארס, השניים מתמקדים במחקר של מולקולה ספציפית המצויה בפטריה ייחודית אשר בתנאי מעבדה הראתה יכולות טובות להרוג תנאים סרטניים בתנאי מעבדה. הפתרון המוצע שלנו לחיסול תאים סרטניים משלב את הפטריה, יחד עם קנבנואידים (מיצוי חומרים יחודיים מצמח הקנביס).


פתרון זה יהיה מוכן לצאת לשוק לאחר אישור ה-FDA בטווח של 3 עד 5 שנים.

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.