העולם עבר טלטלה גדולה בחודשים האחרונים בעקבות הקורונה. לצד הבעיות שהמשבר יצר, התחדדה גם ההבנה כמה חשובה מערכת החיסון לגוף שלנו. למערכת חיסון חזקה יש משקל אדיר ביכולתו של הגוף להתמודד עם וירוסים מסגנון קורונה ואחרים. 
 

בקנבוטק הבנו שיש לנו הזדמנות גדולה לייצר מוצר שיסייע בהתמודדויות עם תופעות ויראליות, על בסיס הידע העצום שכבר רכשנו על שילובים בוטאנים של קנביס ופטריות. התוצאה - Immunity

Site_Buttons5.jpg
Site_Banners_without_text2.jpg

Immunity

הפתרון האינגרטיבי הרפואי לחיזוק חוסנה של מערכת החיסון

כשנגיף נכנס לגוף, מערכת החיסון מתעוררת ושואפת להפטר ממנו מהר ככל האפשר. 
הסממנים יכולים להיות רבים - חום גבוה, הזעה, סחרחורות, הקאות ותופעות אחרות - אבל לעיתים הגוף מגיב בתגובת יתר.  גם כאן, השילוב הבוטאני של קנבוטק מייצר אפקט כפול.

מצד אחד, שילוב הפטריות מספק חומרי גלם עבור מערכת החיסון, ואילו ה-CBD המופק מקנביס, מרגיע את מערכת החיסון מתגובות היתר שלה.

לשילוב הזה של פטריות וקנביס, אנחנו מוסיפים אפליקציה שפיתחנו, שבדומה לפתרון לסרטן המעי הגס, גם היא מודדת מדדי גוף אישיים. באמצעות סריקת וידאו של הפנים, האפליקציה אוספת מדדי גוף פיזיולוגים, לדוגמא חום, קצב נשימות, קצב לב, סטורציה. בנוסף האפליקציה אוספת מדדי איכות חיים ומודדת איכות שינה, תנועתיות ולחץ.

 


בבסיס האפליקציה פועל אלגוריתם ייחודי לקנבוטק.
פרופ' יובל חלד מוביל את פיתוח האלגוריתם המיוחד אשר משלב את תוצאות סריקת הפנים, בנוסף עם שאלון למטופל. כשהתוצאות מנוטרות, האפליקציה תוכל להמליץ למטופל על סדרת פעולות שיוכל לנקוט על מנת לחזק את חוסנה של מערכת החיסון.

מוצר ה-Immunity יהיה מוכן למכירה ושיווק בסוף שנת 2020 ויצא בהשקה חגיגית ברשת מובילה בלונדון ובמכירות און ליין בשוק הבריטי. בזכות התקדמות החקיקה בישראל, אנחנו מאמינים ומקווים שכבר בעתיד הקרוב נוכל לשווק אותו בישראל.

Site_Buttons12.jpg

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.