הפוטנציאל הכלכלי של שוק הקנביס והביקוש אחר תרופות מצילות חיים הוליד את קנבוטק
חברת פארמה המפתחת תרופות מבוססות קנביס שהוקמה על ידי צוות בעל למעלה
מ-100 שנות ניסיון מצטבר בתחום.

 

אנחנו מאמינים בכוח של אנשים להשפיע וליצור מציאות טובה יותר, בה פיתוחים  טכנולוגיים ומוסריים מייצרים אפשרות לרווח כלכלי. בדיוק בגלל זה החלטנו לצאת בפרויקט מימון המונים ב-FUNDIT, הפלטפורמה שמאפשרת לכל אחד להשקיע ולהיות חלק מפרויקטים שבהם הוא מאמין.

אנחנו מזמינים אתכם להשקיע בהזדמנות עם פוטנציאל כלכלי אדיר, לקחת חלק בשינוי העולמי ולהצטרף לשוק צומח ומתפתח, רגע לפני כולם.

:בקנאבוטק אנו מתמקדים בשלושה תחומים בעולם הפארמה

logo's_02.png

תרופות אתיות חדשניות לטיפול באי פוריות, סרטן המעי הגס ובכבד שומני

logo's_022.png

שמנים וקפסולות של קנביס רפואי בהתאמה אישית לחולה ולמחלה

logo's_023.png

 מוצרי בריאות בשוק
תוספי המזון והקוסמטיקה

קנבוטק היא חברה צעירה עם צוות ותיק ושאוחז בלמעלה ממאה שנות ניסיון יחד בעולם הפארמה והקנביס. האנשים שמאחורי החברה ידאגו שההשקעה שלכם תלך למקומות הנכונים - אלו שגם יניבו לכם רווח וגם ישפרו את העולם עם מוצרי פארמה ברמה הגבוהה ביותר.

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.