מהי חברה ציבורית לא נסחרת?
עם השלמת תהליך ההנפקה וקבלת היתר לפרסום התשקיף מרשות ניירות ערך,
קנבוטק תהפוך לחברה ציבורית מפוקחת שחלות עליה כל חובות הגילוי
והדיווח בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו בהתאם לדיני ניירות ערך.

עם זאת, בשלב זה, קנבוטק לא תירשם למסחר בבורסה, אלא תציע את המניות
שלה לציבור על פי תשקיף דרך הפלטפורמה האינטרנטית של  funditאם כבר קנבוטק היא חברה ציבורית, מדוע היא לא נסחרת בבורסה?
לקנבוטק יש תכנית סדורה הבנויה לפי שלבים.

בהחלט יש בכוונתה של לקנבוטק להירשם למסחר בבורסה בטווח זמנים קרוב.

החלטנו ללכת בגישה הדרגתית של הפיכה מחברה פרטית לחברה ציבורית עד לחברה נסחרת.

קנבוטק צופה למכור את מוצריה הראשונים לקראת סוף 2020 בשוק הבריטי.
אם שאיפותינו ותחזיותינו תתממשנה, קנבוטק תהיה חברה עם הכנסות ועם מספר פיתוחים
נוספים שיהיו לקראת כניסה לשוק. לתפיסתנו, זהו הזמן הנכון ביותר להיכנס למסחר בבורסה.מתי ההשקעה חוזרת אלינו?
אנו מעריכים שקנבוטק תיכנס למסחר בבורסה בטווח זמנים קרוב ונראה לעין,
מה שיאפשר קנייה ומכירה של מניות בזירת המסחר בבורסה, בדומה
לכל חברה בורסאית אחרת.

מה נקבל תמורת ההשקעה?
תמורת ההשקעה תקבלו מניות של קנבוטק - מה שיקנה לכם בעלות יחסית בחברה. 

 

כיצד אדע במה הכסף הושקע?

קנבוטק פיתחה מערכת של אבני דרך על מנת להבטיח שכספכם יושקע באופן המיטבי.

ניתן ללמוד יותר על יעדי החברה ועל הדרך להגיע ליעדים,
בתקציר מנהלים ובתשקיף שעל בסיסו מתבצע הגיוס.

אנו נעדכן אתכם לאורך הדרך בהתקדמות החברה ובסטטוס העמידה ביעדים
דרך קבוצת הקהילה שלנו בפייסבוק, שם גם ניתן לפנות אלינו עם כל סוגיה.

 

אנו נדווח עדכונים שוטפים למשקיעים שלנו דרך מערכות מגנ"א
של הרשות לניירות ערך, דרך הפלטפורמה של Fundit ובמיילים.

כחלק מהיותנו חברה ציבורית, אנו נכנס אסיפות של בעלי המניות
על מנת לתת עדכונים שוטפים וכדי להעלות מגוון נושאים להצבעה.מהו מחירה של מניה במסגרת הנפקה זו?
תהליך הגיוס מחולק לשני שלבים:
שלב 1: קמפיין גיוס למשקיעים קיימים ולחברי קהילת הפייסבוק שלנו: 27.8.20
במהלך 15 ימים אלה בלבד אנו מציעים את המניות של קנבוטק לחברי הקהילה בהנחה
של כ 10% - כלומר במחיר של 63 ש"ח למניה.

המשקיעים הקיימים שלנו אשר שהשקיעו בקנבוטק בקמפיין הגיוס מ-2019 יקבלו הנחה
של 20% (כלומר, במחיר מניה של 57 ש"ח - כמו בגיוס הקודם).
ההנחה תקפה עד לסכום השווה לגובה כפול מההשקעה המקורית.

  שלב 2: קמפיין גיוס לציבור הכללי: 7.9.20
 
המניות של קנבוטק יימכרו במחיר מלא של 69 ש"ח.


 

איך ההנפקה מתקיימת?
קהל המשקיעים בוחן את קמפיין הגיוס והתשקיף המוצע לקריאה.

כל משקיע בוחר את הסכום המתאים לו ויחד משלימים את סכום ההשקעה. 

העברת הכסף נעשית באמצעות תהליך מובנה, פשוט, קצר ומאובטח דרך המערכת
של Fundit מבית פועלים IBI.

במהלך הקמפיין הכספים עוברים באופן זמני לחשבון נאמנות

בתום כל אחד משלבים 1 ו 2 החברה מקבלת את הכסף מחשבון הנאמנות
ומתחילה לפעול לפי התכנית העסקית. מהי Fundit?
Fundit הינה פלטפורמת "השקעות המונים" המשדכת בין מיזמים עסקיים
המחפשים מימון, לבין מספר רב של משקיעים "קטנים".

מה היתרונות של השקעה בקנבוטק דרך Fundit?
חשיפה לאפיקי השקעה חדשים – הפלטפורמה מאפשרת לאנשים רבים,
לעתים לא משקיעים מנוסים, להיחשף לאפיקי השקעה רבים.

סכומים קטנים – חלוקת סכום הגיוס ל"חתיכות קטנות" מאפשרת למשקיעים קטנים
להשקיע בחברות ובתחומים שטרם נפתחו בפניהם בעבר.

פשוט ונוח – מעולם לא היה כל כך נוח להשקיע.
באמצעות תהליך מובנה, פשוט, וקצר – עולם היזמות ועולם ההשקעות צועדים יד ביד,
דרך הסכמי השקעה הוגנים, מקובלים, ופשוטים להבנה.

 

Site_Banners_without_text7.jpg

שאלות ותשובות

נותרתם עם שאלות?

הצטרפו לקבוצת הווצאפ שלנו

או פשוט כתבו לנו

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.