Handshake

הטבה מיוחדת לקהילת קנבוטק

שלום לחברי קהילת קנבוטק היקרים :)

 

ראשית, רצינו לומר לכם תודה שאתם איתנו בקבוצה ועל התמיכה שלכם בחזון שלנו - לפתח פתרונות רפואיים לסרטן, דלקות וכאבים כרוניים באמצעות השילובים הבוטאנים של קנאביס ופטריות לפני פחות משנה סיימנו את סבב גיוס השקעות ההמונים הגדול ביותר שנעשה בישראל עם 6.3 מליון ש"ח שגוייסו מכמעט 600 משקיעים.

 

 

בעשרת החודשים שעברו מאז הגיוס הספקנו:

Site_Buttons2.jpg

לפתח 8 פורמולות לטיפול בסרטן, דלקות וכאבים כרוניים.

לגבש סגל מומחים.

לפתח 32 מוצרי בריאות מעולם המניעה.

לפתח טכנולוגיות להתאמה אישית של המוצרים שלנו.

לבנות שרשרת הייצור שיווק והפצה באירופה.

להתקדם בצורה משמעותית בפיתוח התרופה הבוטאנית לסרטן המעי הגס וסרטן הלבלב.

הפעם, אנחנו מגיעים לקמפיין כחברה ציבורית אשר עמדה בכל הדרישות המחמירות של דיני ניירות ערך לשקיפות, ובכוונתינו לגייס סכום של 20 מליון ש"ח ממשקיעים פרטיים בדיוק כמוכם. לחברי הקהילה בלבד, אנחנו נותנים הטבה ייחודית ל 15 ימים בלבד (עד 31/8) - אפשרות לרכוש את מניות קנבוטק בהנחה של כ- 10% ממחיר המניה. לאחר 15 הימים, תפתח אפשרות ההשקעה לציבור כולו, אך ללא הטבה זו.

בסכום שנגייס, אנחנו מתכוונים להגשים את אבני הדרך שלנו בדרך לחזון הרפואי, וכבר להתחיל למכור ממוצרינו בעוד שלושה חודשים ולצאת להנפקה בורסאית בעתיד הקרוב. 

 

אנחנו מזמינים אתכם לבוא להשתתף בכנס משקיעים שנערוך ב-ZOOM, לשמוע יותר על ההצעה שלנו, על ההטבה הייחודית שלכם, לשאול כל שאלה, וכמובן להשקיע ולהצטרף באופן רשמי למשפחת קנבוטק.

 

נשמח לראות אתכם באחד מהמפגשים הוירטואליים שלנו -
לחצו על כפתור ההצטרפות ל-ZOOM כאן למטה

Site_Buttons2.jpg
Site_Buttons5.jpg

כעת, אנחנו יוצאים בקמפיין גיוס השקעות נוסף ומאפשרים לכם לרכוש מניות בקנבוטק - לפני כולם ובהנחה מיוחדת.

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.