הכירו את המוצרים שלנו

כל המוצרים של קנבוטק מתבססים על קניין רוחני (IP) ייחודי ונמצאים בשלבים שונים של פיתוח.

אנחנו גאים להיות מהראשונים שמבינים שהפוטנציאל בשוק הקנביס לא מוגבל רק לחוות גידול ולייצור של קנביס רפואי, אלא כזה שאנו צופים כי יתפוס חלק משמעותי בתעשיית הפארמה. אנחנו לא מדברים על השקעה בבלוקצ'יין שחשוף לתנודות שוק פתאומיות אלא על תעשייה שהמוצרים שלה הם בעלי אימפקט מיידי על ה-well being, הבריאות, וההופעה. מדובר בתעשייה ששווה מיליארדים כבר עכשיו, והקנביס עתיד לתפוס בה חלק מרכזי.

הפיתוח שלנו מתמקד בשלושה תחומים המאופיינים ברגולציה, בצורך ובקהל יעד שונה:

מוצרים: שמנים וקפסולות בהתאמה אישית לחולה ולמחלה
רגולציה: רגולציה קיימת של קנביס רפואי
זמן חדירה לשוק: שנתיים
מכירות: 60-80 מליון דולר בשנה
רווח גולמי: 30 מליון דולר בשנה

icons42.png

אחד האתגרים הגדולים של עולם הקנביס הרפואי נובע מאי-ההתאמה בין המוצרים לצרכים של המטופל. צרכני הקנביס מוצאים את עצמם צריכים לברור בין מאות מוצרים עם הרכבים שונים מזנים שונים, ולהתאים אותם בתהליכים ארוכים של ניסוי וטעייה לצרכים שלהם. הפתרון שלנו: פיתוח מוצרים מותאמים אישית, בשילוב מערכות דיגיטליות למעקב וניטור של המטופל. הפעילות היא על פי כללי הרגולציה של קנביס רפואי שמאפשרים מכירה של מוצרי קנביס תחת מרשם רפואי בלמעלה מ-30 מדינות בעולם.

בעיות קרדיולוגיות

:פוטנציאל שוק

100 מיליארד

$$$ לשנה

 כאב כרוני

:פוטנציאל שוק

100 מיליארד

$$$ לשנה

דלקות
פוטנציאל שוק:

100 מיליארד

$$$ לשנה

מוצרים: תרופות אתיות חדשניות לטיפול באי-פוריות,
סרטן המעי הגס וכבד שומני

רגולציה: תרופה מאושרת FDA
זמן חדירה לשוק: 5-8 שנים
מכירות: 500 מליון דולר בשנה
רווח גולמי: 150 מליון דולר בשנה

icons43.png

קנבוטק מפתחת שלוש תרופות מקור אתיות, מוגנות פטנט ובעלות פוטנציאל שוק של כ-75 מיליארד דולר. בשוק העולמי מאושרות כיום על ידי הFDA  רק שתי תרופות מקור אתיות מבוססת קנביס. תרופות אלה כבר היום נמכרות במאות מיליוני דולרים. 
אל תרופות אלה הפיתוחים של קנבוטק עתידים להצטרף בטווח זמנים של כ 5-8 שנים. טווח הזמנים לפיתוח התרופות של קנבוטק הוא קצר מאוד ביחס לתרופות אחרות, ונובע ממסלול ייחודי שה  FDA  אישר בעבר עבור תרופות אחרות. את פיתוח התרופות האתיות מובילים פרופ' פואד פארס וד"ר דב מלמד, מומחים בעלי שם עולמי שפיתחו ואישרו מספר רב של תרופות תחת הרגולציות המחמירות ביותר.


שלושת התרופות האתיות שאנו מפתחים הן עבור:
 

​כבד שומני 
:פוטנציאל שוק

מיליארד 25-35

לשנה $$$

סרטן המעי הגס
:פוטנציאל שוק

מיליארד 20-30

לשנה $$$

אי פוריות 
:פוטנציאל שוק

של 15-25 מיליארד

לשנה $$$

מוצרים: מוצרי בריאות לשוק תוספי המזון וקוסמטיקה
רגולציה: רגולציה קיימת של מזון ודרמו-קוסמטיקה
זמן חדירה לשוק: שנה אחת
מכירות: 40-60 מליון דולר בשנה
רווח גולמי: 20 מליון דולר בשנה

אנו מפתחים מוצרי בריאות ומוצרים דרמו-קוסמטיים יחודיים. כל המוצרים מוגני פטנט רשום וניתנים למכירה כיום באירופה וארה"ב תחת רגולציית המזון ומוצרי הקוסמטיקה. צפי לתחילת מכירות מוצרי הבריאות בעוד כ12 חודשים מהיום 
פיתוח המוצרים נעשה בשיתוף פעולה עם חוקרים מאוניברסיטת חיפה ועם חברות חדשניות בתחום תוספי המזון והדרמו-קוסמטיקה בישראל.

תוספי תזונה
(טיפות וטבליות לבליעה)

מוצרים טופיקליים לבעיות רפואיות שונות

סידרה דרמו-קוסמטית לטיפול בתהליכי הזדקנות העור

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.