Cannabotech_WhiteHeader.jpg
logo's_022.png

מחקר ופיתוח של קנבינואידים והתאמתם להתוויות רפואיות.
תסקיר זנים של קנביס ומיפוי החומרים הפעילים לכל אחת מההתוויות הרפואיות
פיתוח מערכות ניטור של המטופלים ומערכות איסוף ועיבוד הנתונים;
פיתוח מערכי שיווק בינלאומיים לקנביס רפואי - פוטנציאל המכירות של כ 60-80 מיליון דולר תוך 3-5 שנים.

 

-

זמן חדירה לשוק: שנתיים
מכירות: 60-80 מיליון דולר בשנה
רווח גולמי: 30 מיליון דולר בשנה

logo's_02.png

השלמת רישום פטנטים ואישורם
השלמת הגשת תרופה חדשה (NDA) ל-FDA
המשך מחקר ופיתוח של התרופות האתיות.

 

-

זמן חדירה לשוק: 5-8 שנים
מכירות: 500 מיליון דולר בשנה
רווח גולמי: 150 מיליון דולר בשנה

logo's_023.png

השלמת פיתוח של 32 מוצרים דרמו-קוסמטיים ותוספי מזון תוך כ 6 חודשים
הייצור יתחיל תוך כ 12 חודשים במפעל מאושר באירופה.
פיתוח מערכי שיווק - פוטנציאל מכירות של כ 40-60 מיליון דולר תוך 3-5 שניםֵ
השלמת רישום פטנטים ואישורם.

 

-
זמן חדירה לשוק: שנה אחת 
מכירות: 40-60 מיליון דולר בשנה
רווח גולמי: 20 מיליון דולר בשנה 

למה ישמשו כספי הגיוס?

תכנית הפיתוח של קנבוטק ב-24 החודשים הבאים מתבססת על גיוס השקעות ומענקי מחקר בסך כולל של 10-12 מיליון ₪. ההוצאות המוערכות בכ-400-500 אלף ש"ח לחודש, יוקצו להמשך הפיתוח והעמידה ביעדים שהצבנו לעצמנו.