בקנבוטק שמנו לעצמנו למטרה - לפתח פתרונות רפואיים לשני סוגי סרטן שכרגע אין להם מענה - בגישה אחרת.

הדרך של קנבוטק משלבת קנאביס רפואי ופטריות הידועות כבר אלפי שנים בסגולותיהן הרפואיות, יחד עם טכנולוגיות המנטרות מדדי גוף אישיים. בנוסף, החלטנו להאיץ את תהליך הפיתוח של התכשירים שלנו האמונים על חיזוק חוסנה של מערכת החיסון של הגוף, על מנת שנוכל להתחיל לשווק אותם בעולם כבר לקראת סוף השנה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לכ-500 משקיעים שהשקיעו בנו כחמישה מליון ש"ח בסיבוב גיוס זה עד כה.


Site_Buttons11.jpg

מה עשינו מאז גיוס השקעות ההמונים הקודם שלנו?

באוקטובר 2019 סיימה קנבוטק את קמפיין גיוס השקעות ההמונים הראשון שלה בהצלחה יתרה וקבעה את השיא בעולם גיוסי ההמונים בישראל, עם השקעות בגובה של 6,300,000 ש"ח מהציבור. תוך פחות משנה ובעזרת האמון הכלכלי והמוראלי שקיבלה מהציבור, קנבוטק קפצה קפיצה משמעותית בדרך להגשמת החזון שלה.

התקדמנו בפיתוח 34 מוצרים בעולם הרפואה המונעת. מוצרים אלה יהיו מוכנים לשיווק ומכירה לקראת סוף 2020, כדי לאפשר תזרים מכירות ראשוני של החברה.

אנחנו בתהליך פיתוח של אפליקציה ייחודית מבוססת וידאו להתאמת טיפול אישי לחיזוק חוסנה של מערכת החיסון של הגוף, על בסיס ניטור מדדים אישיים.

הרחבנו את הסגל שלנו וכעת החברה מורכבת מ-110 מומחים מכל קצוות הקשת: המחקרית, הניהולית, השיווקית והפיננסית. צוות זה התאגד כדי לייצר חברה שתעשה שינוי משמעותי ופורץ דרך בעולם.

התקדמנו בפיתוח פתרונות לחולים ב-8 התוויות (מחלות) שונות: לסוגי סרטן, כאב כרוני ודלקות

אנחנו בתהליך בניית שרשרת אספקה מלאה של ייצור, הפצה, שיווק ומכירה באנגליה.

 הגשנו בקשות לרישום מספר פטנטים

על טכנולוגיית שילובי CBD ופטריות מרפא בצורת מתן יחודייות.

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.